Yazım Kuralları

Yazarlar İçin Bilgi
Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi yılda 3 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe olup, İngilizce yazılara da yer verilmektedir. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi’nde ergoterapi alanında yapılan özgün araştırmalar, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayımlanmaktadır. Dergide herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan,  yer aldığı sosyal yada kültürel toplumdan dışlanmış yada katılımı kısıtlanmış tüm kişilerin yanı sıra sağlıklı kişilerin de katılım sorunlarını, kişisel ve toplumsal yeterliği geliştirmeye yönelik bilgi, beceri ve deneyimleri ve alana ilişkin müdahale ve rehabilitasyon yaklaşımlarını içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir.

Yazım Kuralları   
Yazılar A4 boyutunda sayfaya Times New Roman yazı tipi kullanılarak, 12 punto ve çift satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Araştırma makaleleri 5000, derlemeler 3000, olgu sunumu 2000, editöre mektup ise 500 kelimeyi geçmemelidir. Makaleler giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu sunumları yapılandırılmış öz şeklinde olmalıdır (Giriş, olgu sunumu(ları) ve tartışma). Editöre mektup yazılarında atıfta bulunulan makalenin adı, yayınlandığı sayı ve tarih belirtilmeli, mektubu yazan kişinin isim, kurum ve adres bilgileri verilmelidir. Yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmez. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye Bilim Terimleri sözlüğü esas alınmalıdır.

Bilimsel Sorumluk ve Etik Konular
Tüm yazarlar “Yayın Hakları Sözleşmesi’’ni imzalamalıdır. Yayın Hakları Devir Formu dergiye makale ile birlikte gönderilmelidir.
Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazar(lar)ın sorumluluğundadır. Dergiye Etik kurul onayı almış ve Helsinki Bildirgesi’ne uygun, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzlarına uygun yazılar kabul edilir. Yazar(lar), araştırmaya katılan bireylerden Bilgilendirilmiş Onam Formu alındığını yazılarında belirtmeli ve gerektiğinde onam formlarını belgeleyebilmelidir.

Başlık Sayfası
Yazının içeriğini tanımlayıcı başlık, yazar adları, unvanları, çalıştıkları kurum, e-posta adresleri ile iletişim kurulacak yazara ait yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri yer almalıdır. Daha önce tebliğ edilmiş ise sunum tarih ve yeri belirtilmelidir.

Öz ve Anahtar Kelimeler
Öz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve 200’er kelimeyi aşmamalıdır. Araştırma makalelerinde öz; amaç, gereç ve yöntem, sonuçlar, tartışma  bölümlerini içerecek şekilde, derleme ve olgu sunumlarında bölümsüz olarak hazırlanmalıdır. Editöre mektup niteliğindeki yazılarda öz yer almamalıdır.
Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az 3, en fazla 5 anahtar kelime, Türkçe-İngilizce olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) arasından seçilmelidir.
İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings (MeSH)" (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)'e ve “BISAC Subject Headings” (http://www.bisg.org/what-we-do-20-73-bisac-subject-headings-2012-edition.php)’e uygun olarak verilmeli, Türkçe anahtar kelimeler MeSH terimlerinin çevirisi olmalıdır. Anahtar kelimeler (;) ile ayrılmalıdır.

Metin Baslıkları
Giriş baslığı kullanılmamalıdır. Gereç ve yöntemler, sonuçlar, tartışma ve gerekli ise teşekkür başlığı en sonda  yer almalıdır.

Kaynaklar
Yazar kaynakların doğruluğundan sorumludur. Kaynaklarda, dergi ismi kısaltmaları, derginin medikal indexte ilan ettiği şekli ile yazılmalıdır. Kısaltma kullanmayan dergilerin isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır. Kaynaklar alfabetik sıraya göre listelenmelidir.
-Metin içinde ilk geçişte yazar adları 3 ve daha az ise; (Saperstein, Anthony ve Barohn, 2001; Hiller ve Christine, 1992) şeklinde,
-Üçden fazla ise; (Pransky, Feuerstein, Himmelstein ve ark, 1997)şeklinde,
-İkinci ve daha sonraki geçişlerde ise; (Saperstein ve ark, 2001; Hiller ve ark, 1992) şeklinde gösterilmelidir.
Kaynak yazımında “American Psychological Association (APA). (2001) Publication Manual of the American Psychological Association (5th ed.) Washington, DC: Author.” Rehber alınarak yazılmalıdır. Kaynak yazımına bazı örnekler aşağıdaki gibidir. Ayrıntılı bilgi için www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm sitesini ziyaret ediniz.
Anisman, H., Remington, G., & Sklar, L. S. (1979). Effects of inescapable shock on subsequent escape performance: Catecholaminergic and cholinergic mediation of response initiation and maintenance. Psychopharmacology, 61(1), 107-124.
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.
Cicero, T. J. (1979). A critique of animal analoguesof alcoholism. In E. Majchrowicz & E. P. Noble (Eds.), Biochemistry and pharmacology of ethanol (Volume 2, pp. 31-59). New York: Plenum Press.
Dorworth, T. R., & Overmier, J. B. (1977). On "learned helplessness": The therapeutic effects of electroconvulsive shocks. Physiological Psychology,5, 355-358.
Plonsky, M. (2004). Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). Retrieved from the Web January 10, 2004. http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm
U.S. Department of Health, Education, and Welfare. (1971). Alcohol and health. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
Tablolar, Grafikler ve Fotoğraflar
Her biri farklı sayfada olacak şekilde, metin içinde verilen numaralandırmaya uygun olarak makalenin sonunda yer almalıdır. Tablolar, Grafikler ve Fotoğrafların adları belirtilmeli ve kısaltmalar uygun olmalıdır. Resim ve fotoğraflar JPEG olarak iletilmelidir.
Makale Gönderimi              
Makaleler Word formatında, Yayın Hakları Sözleşmesi ise PDF formatında ergoterapidergisi@hacettepe.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

Instructions to Authors
Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation is a peer-reviewed journal with high etical standarts and it is published three times a year. Official language of the journal is Turkish but both Turkish and English articles are considered for publication. Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation invites submission of Original Articles based on clinical and laboratory studies, Invited Review Articles including up to date published material, Original Case Reports, Letters to the Editor and News and Announcements of congress and meetings concerning all aspects of Occupation, Occupational Therapy, Rehabilitation, Social Participation of people with/or without problems of body structure and function and related fields.  All the manuscripts must also have English Title, Key Words and Abstract.

Preparation of Manuscript
Articles should be typed in A4 paper with 12 pt (Times New Roman) and doublespaced. Original articles should not exceed 5000, review articles 3000, case reports 2000 and letters to editor should not exceed 500 words. The article should include objective, material and methods, results and conclusions. Case reports should also include a structured abstract [objective, case report(s), and conclusion]. Letters to editor should give the name of the reffered article, number and the date of the journal, name of the writer of the letter with complete affiliations, and the address. The author  of the publised manuscripts does not paid.

Scientific Responsibility
Authors are responsible for their manuscript’ conformity to scientific rules. Each person listed as an author is expected to have participated in the study to a significant extent. Corresponding author accepts author name order by filling the “Copyright Transfer Form”. Copyright Transfer Form signed by all authors must be send with the manuscript during submission. Articles published in the Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation should be prepared in ethical rules. The ethical responsibilities of the articles belong to the authors. For all the studies both conducted on human beings and animals as well as researches, ethical committee approval should be taken. The manuscripts will not be published without a copy of the “ethical committee approval”.  For all the the studies conducted on human beings, “informed consent” of the participants should be taken.  Authors should obey the rules in “Helsinki Declaration”, “Good Medical Practice Guidelines’’.  Names of the patients, protocol numbers, etc which identify participants’ identities should not be used in the manuscript. If the editorial board finds necessary, the admitted articles will be reviewed by the ethical advisors of the journal. Authors submitting an article must accept this situation. 

Title Page
The title page should contain the article title, authors’ names and complete affiliations, and the address for manuscript correspondence including e-mail address and telephone and fax numbers. If the article was presented at a scientific meeting, authors should provide a complete statement including date and place of the meeting.

Abstract and Key Words
Original articles should contain Turkish and English abstracts. For foreign authors, Turkish abstract and key words will be written by the editorial board. Abstracts must be no longer than 200 words. Abstract should include purpose, material and methods, results and conclusions in original articles. Case reports should also include a structured abstract [objective, case report(s), and conclusion]. Abbreviations should not be used in the abstract. Letter’s to Editor should not include abstract.
The authors should list three to five key words or phrases. Turkish keywords should be selected from Terms of Sciences of Turkey (http://www.bilimterimleri.co I); english keywords should be selected from ‘’Medical Subject Headings (MeSH)’’ (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) and ‘’BISAC Subject Headings’’ (http://www. Bisg.org/ what-we-do-20-73-bisac-subject-headings-2012 edition.php). Turkish keywords should be translation of MeSH. Keywords must be separated by (;).

Main Headings
Introduction heading should not be used in manuscript. Main headings should be Material and methods, Results, and Discussion. If it is needed the acknowledgements are placed at the end of the article, before the references.

References
The author is responsible for the accuracy of the references. The list of the references at the end of the paper should be given according to alphabetical order and using journal name or abbreviations as listed in Index Medicus.
Citing of References
-Citing a reference with three or less author; (Saperstein, Anthony and Barohn, 2001; Hiller and Christine, 1992);
-Citing a reference with three or more authors; (Pransky, Feuerstein, Himmelstein et al , 1997)
-When citing more than three authors in the first citiation (Pransky, Feuerstein, Himmelstein et al , 1997); in the second or more citiation (Pransky, et al, 1997).
References should be provided at the end of the article, under the title “References” and should be numbered and listed alphabetically. They should be referred to in parentheses within the text. The 5th edition of the Publication Manual of the American Psychological Association (APA, 2001) should be followed for referencing. All the references should be written according to the below examples. For more information please visit  www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm.
Anisman, H., Remington, G., & Sklar, L. S. (1979). Effects of inescapable shock on subsequent escape performance: Catecholaminergic and cholinergic mediation of response initiation and maintenance. Psychopharmacology, 61(1), 107-124.
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.
Cicero, T. J. (1979). A critique of animal analoguesof alcoholism. In E. Majchrowicz & E. P. Noble (Eds.), Biochemistry and pharmacology of ethanol (Volume 2, pp. 31-59). New York: Plenum Press.
Dorworth, T. R., & Overmier, J. B. (1977). On "learned helplessness": The therapeutic effects of electroconvulsive shocks. Physiological Psychology,5, 355-358.
Plonsky, M. (2004). Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). Retrieved from the Web January 10, 2004. http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm
U.S. Department of Health, Education, and Welfare. (1971). Alcohol and health. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Tables, Figures and Illustrations
Tables, figures and illustrations should be typed in order of mention in the text on a seperate page following the referances. Tables, figures and illustrations should include a short descriptive title.Illustrations should be given JPEG.

Submission of Manuscripts
The manuscripts are accepted via internet from ergoterapidergisi@hacettepe.edu.tr with PDF of Copyright Transfer Form.

 

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sıhhiye Ankara