İletişim

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Bölümü
06100 Sıhhiye –ANKARA
Tel: 0312 305 25 60
e-mail: ergoterapidergisi@hacettepe.edu.tr
Web adresi: www.ergoterapidergisi.hacettepe.edu.tr  

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü
Sıhhiye Ankara